top of page

קוונטים, חנוכה ומיץ עגבניות


מכניקת הקוונטים על רגל אחת, והקשר לחנוכה ומיץ עגבניות Quantum mechanics on one leg, and the connection to Hanukkah and tomato juice - English below -------------------------- יש כמה נושאים שזמרים אוהבים. מאהבה, שוקקת או נכזבת ועד בית[אבא,אמא, נוסטלגיה ונגזרותיהם]. אם אתה זמר שמכבד את עצמך - ישלך שיר בארסנל שמתכתב עם הנ"ל. אבל יש טייטל אחר, לא מובן מאליו, שגם מושך אליו יוצרים ומשוררים - האור. רשימה חלקית, של שירים שקופצים לי בראש, וסחפו את ההמונים - 'אור גדול' של אמיר דדון, 'אור' של אליעד, 'אור כזה', של עידן רייכל בביצועו של ישי ריבו, כפרה עליו, 'אור'(עולה בבוקר) של שושנה דמארי, ואחרון, חדש יחסית - 'אור' של אודיה (רשימת השמעה בתגובות, כולל כמה שירים באנגלית. כמובן שלאונרד כהן שם). ** בעולם העתיק סגדו לו. הימים הללו של חנוכה, ימים של חורף וחושך מתגבר, הביאו תרבויות רבות לחגוג ולהוסיף אור בתקופה האפלה. במדע הוא יצר בלבול והביא לשינויים דרמטיים, וביניהם תורת היחסות והקוונטים. ** אז… גל או חלקיק? מפה לשם, המדע גורס היום שיש דואליות, כלומר - גם וגם, לא רק האור, אלא כל דבר. טוב, אני לא נוהג לתת לכם שיעורי בית, אבל הסרטון המצורף ומשנה התודעה - הכרחי להבנה. אם אתם רואים את הסרטון, אפשר לדלג על הפסקה המעייפת הבאה, אבל זה כתב יד קודשי, אז יכולים לקרוא אחרי הצפייה; ** לעצלנים - בניסוי מראים שכאשר חומר, נגיד - עגבניות, מושלכות על זמר כושל, אבל הזמר, בעל המודעות העצמית, הצטייד במגן עם סדק קטן[בעיות תקציב, מובנות], הרסק עגבניות יהיה בצורה של החריץ. וכאשר גל, נגיד של מיץ עגבניות, יעבור דרך החריץ, גם כאן - העוצמה הגדולה ביותר של ההתנגשות על הזמר, בבריכת מיץ העגבניות, תהיה במקביל לחריץ. אבל כאשר שמים שני חריצים דרכיהם יעברו הגל והחומר - התוצאה שונה. החומר פשוט יהיה על הזמר עליו השלכנו את העגבניות, בדוגמת שני חריצים, אבל לעומת זאת - כאשר שיא של גל יפגוש את השיא של הגל השני - תיווצר התנגשות חזקה, אבל כאשר שיא פוגש שפל של חברו, הם יבטלו אחד את השני. לבסוף על הזמר האומלל, יהיו כמה וכמה התנגשויות של גלי מיץ עגבניות[יותר משתיים], ובמקומות אחרים הגלים פשוט לא יורגשו. אבלללללל כאשר יורדים לרזולוציה נמוכה של החומר[אטומים למשל], העגבניות שרי פתאום מתנהגות גם כמו גל, ולא כמו חומר ''פשוט''. אבללללללל, כאן רק מתחיל החלק הכיפי - כאשר ניסו להסתכל על התהליך מקרוב - העגבניית שרי החליטה שהיא לא גל יותר, כאילו ידעה שמסתכלים עליה. מבולבלים? גם אנחנו. ראו ת'סרטון, קיצר. לא תתאכזבו. ** מה המסקנה? אין מסקנה, טיפשונים שלי. זה מדע. זה לא אומר כלום. אבלללל, אולי נוכל לעשות כאן קצת 'מבשרי אחזה', לקבל על עצמנו, בימים של אור, כמה לקחים "מדעיים"; דברים אינם כפי שהם נראים דואליות היא יסוד חשוב בעולמנו - אנחנו גם וגם, לא X ובטח שלא Y. לא נכנעים להגדרות. החושך, השאלה, הסקרנות - הם שיביאו רפואה, ולא הנחרצות, הוודאות והצדק[בדגש על 'אני צודק!'] AKA - אור. עצם ההסתכלות - משנה את הדבר עצמו. במקורות יש לכך עדים בכל מיני מקומות - 'אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין', תורת "הנקודה הטובה" של רבי נחמן(שאם מחפשים דבר טוב אצל הזולת, או בקרבנו - זה מנכיח ומגדיל אותו, מניח שגם להיפך). הגל החמקמק, נמצא שם, אפילו שאי אפשר לראותו. טוב נו, כן אני מדבר על משמעות, רוח, אמונה. כל אחד ומה שמתאים לו. ים זה המקום הכי כיף עלי אדמות אל תזרקו עגבניות על זמרים ** שיהיו ימים שמחים, של מאור פנים, שהחנוכיות הפונות לרחוב, יבטאו משאלת לב - להפיץ אור וטוב לסובבים אותנו, ומוכנות כנה, לקבל מן האור והגל, הגלוי והנסתר, שמצוי בכל אחד ואחת.

There are some themes that singers adore; love, in its blossoming or breaking, home [father, mother, nostalgia and their derivatives] etc. If you are a self-respecting singer - you have a song in the arsenal from the above. But there is another title, not obvious, that also attracts creators and poets - the light. A partial list, of songs that pop into my head, and excited the public - 'Or Gadol' by Amir Dadon, 'Or' by Eliad, 'Or Cazeh', by Idan Raichel performed by Yishai Ribo, 'Or' (Rising in the Morning) by Shoshana Damari , And last, relatively new - 'OR' by Odaya. (Playlist in the comments, including some songs in English. Of course Leonard Cohen is there) ** The ancient world had the worship of light. And these days of Hanukkah time, days of winter and increasing darkness, have brought many cultures to celebrate light in the dark season. But in science light created confusion and caused dramatic changes, including relativity and quantum theory. ** A wave or a particle? Science today holds that there is duality, that is, one thing has two identities simultaneously. Not just the light, everything. Well, I do not usually give you homework, but the attached video and change of mind - necessary for understanding. If you see the video, you can skip the next tiring paragraph. Nahhh. still worth it; ** For the lazy - the experiment shows that when a substance, say discarded tomatoes on a failed singer, who was prepared in advance, and equipped with a shield with a small crack, tomato paste will be in the form of a crack, of course. And when a wave, say of tomato juice, passes through the crack, here too - the greatest force of the collision on the singer, in the pool of tomato juice, will be parallel to the crack. But when you put two cracks through them, the wave and the material will pass - the result is different. The material will simply be on the singer on whom we threw the tomatoes, in the pattern of two cracks, but on the other hand - when a peak of a wave meets the peak of the other wave - a strong collision will form, but when a peak meets a low of its friend, they will cancel each other out. Finally on the unfortunate singer, there will be several collisions of tomato juice waves [more than two], and elsewhere the waves will simply not be felt. But when you go down to the low resolution of the substance [opaque for example], the cherry tomatoes suddenly behave like a wave, and not like a substance. But hey, this is where the fun part begins - when they tried to take a closer look at the process - the cherry tomato decided she was no longer a wave, as if she knew she was being watched. Confused? I`m as well. Watch a video. You will not be disappointed. ** What is the conclusion? No conclusion, my fools. It's a science. it does not mean anything. But, perhaps we can do some 'without my flesh shall I see' here, to glean, in the days of light, some "scientific" lessons; --- Things are not as they seem --- Duality is an important element in our world - we are both, not X and certainly not Y. Do not succumb to definitions. The darkness, the question, the curiosity - they will bring redemption, not the determination, the certainty and the justice [with an emphasis on 'I am right!']. --- The very act of looking - changes the thing itself. In the sources there are witnesses to this in all sorts of places - 'there is no blessing except in the thing that is hidden from the eye', the doctrine of "the good point" of Rabbi Nachman (That if one seeks something good in others, or among us - it presents and magnifies it. I suppose it works the other way around ). --- The elusive wave, is there, even though it is impossible to see. Well, yes, I'm talking about meaning, spirit, faith. Everyone and what suits him. --- Sea is the most fun place on earth --- Do not throw tomatoes at singers ** May there be happy days, of a bright face, that the menorahs facing the street will express a wish - to spread light and goodness to those around us, and a sincere willingness, to receive from the light and the wave, the visible and the hidden, that is in the other.____ קישור לפייס -

Recent Posts

See All

留言


 

Add More
אדמו"ר

bottom of page