top of page

קורנפלקס - הרבה לפני פדרו גראס


היה היה איש מוזר שקבע מספר חוקים כיצד לאכול את הקורנפלקס שלו. אחד החוקים, זה שרלוונטי לסיפורנו וזה שהביא בסופו של דבר להתרחשות הטראגית, אמר כך: 'כל עוד נמצא חלב בצלחת, יש להוסיף עוד קורנפלקס'. יום אחד היו מילואים וידידנו נשלח למוצב קטן של מספר חיילים בודדים ליד עזון. לשמחתו הרבה היה מלאי גדול של קורנפלקס, אך מה גדול הכאב כשגילה שיש רק מזלגות חד פעמיים. בצעד הירואי בחר גיבורנו להמשיך הלאה למרות הקשיים, וכך הוא יושב ואוכל עד עצם היום הזה. ** לפניו, אבל הוא גם סבבה. מוזמנותים לצפות

10 views

Recent Posts

See All

 

Add More
אדמו"ר

bottom of page