top of page

גן עדן


מעשה בגן עדן, שהיה עדן גנן כיוון שאימו היתה גננת וגם סבתו וכולם עד למשה רבנו שהיה גם. והיו כולם אוהבים ומכבדים אותו שהיה דואג לילדים כאילו היו כבשות. אלא שיום אחד לא סגר את דלת הגן כי היה לחות גדול, ונכנס נחש לגן עדן והכיש את חווה, בת ארבע, שיער חום ומוצץ ורוד. ותיכנס לתרדמת והיו שמים אותה בבית החולים, במקום ששם הצמחים והיה עדן בא לבקר שהיה גנן כנ"ל ובעל גינונים טובים. וכשנתן לה שם להיות אמא של שבת לא עלה הדבר יפה, כי מרק ירקות הלם אותה יותר. וכאשר לא הומתק הדין וחזר הענק לגנו, המירו את אמא של שבת כנ"ל במרק ירקות לרפואתה והיו באות נשים של העצמה נשית ומקטרגות על כך, שלא ידעו שחווה זאת על בשרו. אז בשם השיוויון היו עושים מהאבא של שבת מלח, וכאשר עלה הזיווג יפה, היה המרק טעים מאוד. ם חייל גדול בכל אשר פנו, ואפילו היונים היו עושות צרכיהן ומלשלשות במקומות המיוחדים לכך, כי הכל שאפו אל הניקיון השמיימי, בגאולה קרובה ונאמר אמן.

2 views

Recent Posts

See All

 

Add More
אדמו"ר

bottom of page