top of page

לשבור את החזיר. סליחה, את הלוחות


כמו ילד ששבר את האגרטל של סבתא, כמו כל אחד ששובר את המסך של האייפון החדש, משה שובר את הלוחות שבדיוק קיבל.מה מוזר הוא שהפירוש האחרון של רש"י לתורה על הפסוק 'אשר עשה משה לעיני כל ישראל' מביא את המדרש שהקב"ה אמר למשה 'ישר כחך ששיברת'[משחק מילים עם 'אשר', 'אשריך' וכו'].

**

וכי זו מעלתו של משה, ובכך בחר רש"י לסיים את התורה?

**

אלא ששמעתי מהרב גד, שמסביר בצורה נפלאה כי היה חשש שהקשר בין ישראל לקב"ה הוא דרך התורה בדווקא, ולכאורה משה הוא הראשון להעיד על כך, מוסר התורה ובעל המונופול לאב הטיפוס של הטלפון האדום לבוס הגדול. אלא שכאן בא משה, שובר את התורה ומראה שיש חיבור לעם ישראל אף בלא תלות אליה, לא דרכו, לא דרכה - דוך.

טו דו באם.

יום נפלא, בלי שום מונופולים ומסכים

5 views

 

Add More
אדמו"ר

bottom of page