top of page

אם אשכחך - על השמדת עם והתפתחות מחשבתית


שכחה היא אחת התרופות הנהדרות בה זכתה האנושות, וגם גברים שהתבקשו לשטוף את הכלים. אבל עכשיו שבת זכור, ואנחנו נדרשים לא סתם לזכור יומולדת או עבודה משעממת באוניברסיטה, אלא לזכור להשמיד עם.

What!

אותה שכחה שמאפשרת את ההתפתחות וההתחדשות הביאה את חז"ל וההוגים לאורך השנים לשנות את הטון במצווה הזו, למחות את העמלק. וראיתי השבוע, עם חברי לסקייפ, חברותת הנצח מתן קזימירסקי, ב'נתיבות שלום', של האדמו"ר מסלונים שיצר הרע, מה שקוראים גם 'עמלק', כנ"ל, מנסה להשכיח את כל הטוב אשר האיר ומאיר אותנו, ולכן למדנו שזכירת הטוב, היא היא מחיית הרע. נמצאנו 'ונהפוכהו' שלא מחיית הרע היא עשיית הטוב, אלא זכירת הטוב, היא מחיית עמלק.

שנזכה לזכור את כל הטובות ושתהיה שבת שלמה

שלכם

רבנו דוד

6 views

 

Add More
אדמו"ר

bottom of page